Ochrana osobních dat

Evidované údaje zákazníků jsou uchovávány dle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Evidované údaje budou použity výhradně pro konkrétní obchodní případ – nákup zboží v tomto obchodě. Evidované údaje nebudou žádným způsobem poskytnuty třetí straně ani jinak využívány ke komerčním sdělením a marketingovým účelům.